Koers 250 geeft richting

De beste kennis is zelfkennis. Pas als je weet wat je sterke punten zijn, kun je ze optimaal inzetten. Dat geldt voor mensen en organisaties. Als bekend is wat de competenties en kwaliteiten van mensen zijn, kunnen deze optimaal ingezet worden. Mensen en bedrijven kunnen zo beter functioneren. Koers 250 haalt kwaliteiten, competenties en interesses naar boven en geeft richting. Samen bepalen we de juiste koers.

Lees meer over onze werkwijze en de Birkman-methode.