Home » Nieuws » Studiekeuze komt voor veel jongeren te vroeg

Studiekeuze komt voor veel jongeren te vroeg

”Jongeren zijn pas tegen het einde van de adolescentie, zo tussen 17 en 21 jaar, toe aan het beantwoorden van de identiteitsvraag. Het is dus geen wonder dat velen moeite hebben met de studiekeuze”, aldus ontwikkelingspsycholoog professor Michiel Westenberg.

Westenberg stelde samen met collega’s van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Leiden een schaal van de psychosociale ontwikkeling vast. Daarmee werd het mogelijk om jongeren tussen 8 en 25 jaar op hun ontwikkeling in te delen, onafhankelijk van hun kalenderleeftijd.

Vier ontwikkelingsfasen

Er blijken vier ontwikkelingsfasen in de psychosociale groei naar volwassenheid te zijn, die plaatsvindt tussen (gemiddeld) het 10de en 24ste levensjaar. De psychosociale groei verloopt dus trager dan de lichamelijke of cognitieve ontwikkeling.

Eerst leert de jongere voor zichzelf op te komen (tussen ca. 10 en 13 jaar), dan leert hij deelnemen aan een groepje gelijkgestemden (tussen ca. 13 en 17 jaar), vervolgens gaat hij zichzelf en anderen beter begrijpen (tussen ca. 17 en 21 jaar), en ten slotte ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten (tussen ca. 21 en 24 jaar).

Het doorlopen hebben van de derde fase is voor de meeste adolescenten noodzakelijk om voldoende zelfinzicht te ontwikkelen om een goede studiekeuze te maken.

Schooluitval door angst of depressie

Westenberg stelt ook vast dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ weliswaar meer in verband wordt gebracht met wangedrag, maar dat de emotionele problemen veel typerender zijn voor de jeugd. Emotionele problemen zijn vaak de oorzaak voor gedragsproblemen. Schooluitval bijvoorbeeld is vaak het gevolg van angst of depressie.

Bron: Universiteit Leiden

Gerelateerde berichten