Home » Nieuws » Gunstige arbeidsmarktperspectieven voor de technici uit middelbaar en hoger beroepsonderwijs

Gunstige arbeidsmarktperspectieven voor de technici uit middelbaar en hoger beroepsonderwijs

De arbeidsmarktperspectieven voor de technici uit middelbaar en hoger beroepsonderwijs blijven voor de komende jaren gunstig. Dit blijkt uit arbeidsmarktprognoses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt tot 2014.

Vier van de 10 studies met de beste arbeidsmarktperspectieven tot 2014 zijn technische studies: mbo procestechniek, mbo werktuigbouw en mechanische techniek, hbo laboratorium, en universitaire farmacie en medische biologie. De voorspelde tekorten voor wetenschappelijk bètatechnisch opgeleiden zijn minder groot, wat een direct gevolg is van het gevoerde beleid. In de afgelopen jaren zijn de inschrijvingen voor bètatechnische studies op de universiteiten gegroeid. Vanaf 2005 zijn groeipercentages ten opzichte van 2000 van 20% of meer gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat er vanaf eind 2010 tot 2014 jaarlijks 1000 tot 4000 meer wetenschappelijke bètatechnici de arbeidsmarkt op zullen stromen dan nu. Deze extra instroom (ca. 13.000 bètatechnische academici meer) is meegenomen in de prognoses van ROA tot 2014.

Deze instroomgroei heeft zich niet in het technisch hoger beroepsonderwijs voorgedaan, terwijl daar wel een grote vervangingsvraag wordt voorzien. In het hbo is pas vanaf dit academisch jaar de instroom in de techniek beduidend (meer dan 10%) toegenomen, maar deze studenten komen pas na 2014 op de arbeidsmarkt. Voor hbo bètatechnici wordt daarom ondanks de economisch krimp nog steeds een tekort voorzien.

Bestendigen successen
Om de gerealiseerde successen te verduurzamen moet op de korte termijn de inspanning ten aanzien van de bètatechniek zich blijven richten op het hoger beroepsonderwijs en het funderend onderwijs. Inmiddels is deze weg ook ingeslagen en zal het stimuleringsbeleid zich in de periode 2011 tot 2016 richten op wetenschap en techniek in het basisonderwijs en aantrekkelijk bètaonderwijs in het voortgezet, lager en middelbaar beroepsonderwijs. Het HBO-sectorplan dat kortgeleden door commissie De Boer is gepresenteerd zet daarnaast in op verhoogde instroom in het technisch hbo om vanaf 2014 de tekorten te kunnen wegwerken.

Andere sectoren
Voor andere sectoren als zorg en onderwijs blijven volgens het ROA structurele tekorten bestaan, dat is al jaren bekend en is nu ook niet veranderd door de crisis. De arbeidsmarktperspectieven voor ongeschoolden en economisch en administratief geschoolden is het meest verslechterd, waar tot 2008 nog van een jaarlijkse groei werd voorzien van 1,3% is dit omgeslagen in de grootste jaarlijkse krimp (-2,1%) tot 2014. Voor technische, industriële en transportberoepen wordt slechts een half zo grote jaarlijkse krimp voorzien, terwijl alleen medische beroepen nog een groei laten zien in hele procentpunten (1,9%).
Bron: Platformbetatechniek.nl

Gerelateerde berichten