Home » Nieuws » Rol van ouders belangrijk in het studiekeuze-proces

Rol van ouders belangrijk in het studiekeuze-proces

Naast de rol van de school geven jongeren aan ook de rol van ouders als groot en belangrijk te beschouwen in de keuze voor een vervolgstudie. Ook thuis praten zij veel over de vervolgstudie. De invloed van ouders kan eruit bestaan dat jongeren nadenken over en leren ontdekken wat bij hen past, maar ook bestaat de invloed van ouders voor een aantal jongeren eruit dat zij door hun ouders worden gestuurd (en in een enkel geval zelfs verplicht) om een keuze maken die hun ouders voor ogen hebben.

Gezien het belang dat wordt gehecht aan en het gewicht dat wordt gegeven aan de begeleiding door ouders, maar ook het risico dat er in sommige gevallen sprake is van een eenzijdige sturing, kan het goed zijn vanuit thuis aan te sluiten bij het proces dat op school plaatsvindt.

Dit blijkt uit het onderzoek “Kiezen moet je (stimu)leren” uitgevoerd door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), in samenwerking met onderzoeksbureau Stichting Alexander. Deze organisaties deden onderzoek naar de behoeften van Vmbo’ers en Mbo’ers in de doorstroom van het Vmbo naar het Mbo.

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben, in samenwerking met onderzoeksbureau Stichting Alexander, een onderzoek gedaan naar de ervaringen van leerlingen met de doorstroom van het VMBO naar het MBO. Het onderzoeksrapport, ‘Kiezen moet je (stimu)leren’ is op de Startconferentie LOB gepresenteerd.

Realistisch beeld
Het onderzoek van JOB en LAKS beantwoord de vraag, waar VMBO’ers en MBO’ers behoefte aan hebben bij het maken van een studiekeuze. Uit het onderzoek is gebleken dat jongeren behoefte hebben aan een realistisch beeld van opleidingen en beroepen. Een goed beeld van een beroep krijgt een leerling alleen door op de werkvloer te kijken en te ervaren. Om een goed beeld van een opleiding te krijgen zijn er meer opties. Scholen hebben een aantal keer per jaar opendagen en soms ook doedagen of oriëntatiedagen. Leerlingen kunnen dan met een georganiseerd programma een beeld krijgen van de opleiding. Het punt is alleen… is het beeld wat een leerling dan van een opleiding krijgt nog wel realistisch? JOB en LAKS bevelen dan ook aan om leerlingen een dagje mee te laten lopen. Op die manier krijgen de leerlingen een realistisch beeld van de opleiding, zonder de mooie aankleding van een opendag en het (perfect) georganiseerde programma van bijvoorbeeld doedagen.

Loopbaan en studiekeuze-informatie
Het aanbod van loopbaan- en studiekeuze-informatie en ook het moment van informatie geven kan beter. Op veel middenbare scholen wordt er vanaf het tweede jaar pas gewerkt aan Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Leerlingen willen in het eerste jaar ook al bezig zijn met LOB en studiekeuze. Om goede informatie te vinden maken leerlingen veel gebruik van folders en het internet. Het aanbod van bruikbare sites op internet is groot en het aanbod op deze sites zijn vaak te groot. Vooral als leerlingen breed oriënteren en niet goed weten wat ze willen helpt de informatievoorziening niet.

Lees verder op

Gerelateerde berichten