Home » De Birkman-methode - Koers250 studiekeuze en loopbaanadvies

De Birkman-methode

De Birkmanmethode is een instrument dat wordt gebruikt bij loopbaanadviezen, persoonlijke effectiviteit, organisatieverandering, training, coaching en competentieontwikkeling. De Birkmanmethode berust op vijftig jaar onderzoek.

Er ligt een zeer uitgebreide databank over beroep en gedrag aan ten grondslag van meer dan twee miljoen assessments bij meer dan 5.000 organisaties over de gehele wereld. Een uitstekende basis voor onder meer loopbaanadvies en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Onder andere Philips, Harvard University en de Hotelschool Den Haag werken met de Birkman methode.

Zelf-assessment
Deze zelf-assessment methode brengt aan de hand van een (thuis via internet) in te vullen vragenlijst in kaart wat je:

– beroepsmatige belangstelling is;
– stijl van werken is (wat zijn je sterke en zwakke kanten?);
– ideale werkomgeving is waarin je optimaal functioneert;
– kenmerkende gedrag onder stress is.

Rapport
Daarnaast typeert de Birkman methode welke beroepen of welke beroepsomgeving het beste bij jou past. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een rapport. Hierin vind je informatie over je beroepsmatig functioneren en over je functioneren in relatie tot andere mensen.

Niet-oordelend instrument
De kracht van de Birkmanmethode is dat het een niet-oordelend instrument is. Het beschrijft de sterkte en zwakke kanten van een persoon. Je krijgt inzicht in je eigen gedrag, ziet wanneer dit gedrag effectief is en wanneer niet en krijgt tips hoe je je gedrag eventueel kunt aanpassen. Ook krijg je praktische en concrete aanwijzingen waarmee je aan je competenties kunt werken. Meer informatie over de methode kun je vinden op Birkman.nl.