Home » Werkwijze - Koers250 studiekeuze en loopbaanadvies

Werkwijze

Koers 250 geeft je met behulp van tests, vragenlijsten en gesprekken inzicht in je capaciteiten, interesses, persoonlijke eigenschappen en competenties. De tests die Koers 250 gebruikt zijn goedgekeurd door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Op basis van de tests en gesprekken zoeken we naar geschikte studie- en beroepsrichtingen en worden concrete opleidingsmogelijkheden genoemd. Het studiekeuzeonderzoek kent de volgende stappen:

Intakegesprek
In een eerste gesprek bespreken we je vragen en twijfels. Op basis van dit gesprek stelt Koers 250 een testprogramma op.

Testonderzoek
Het testprogramma kan bestaan uit:

>> Capaciteitentests
We hebben een breed scala aan tests om je capaciteiten op diverse terreinen te meten. De tests geven een indicatie van een haalbaar opleidingsniveau en een geschikte opleidingsrichting.

>> Interessetests
Hiermee brengen we je drijfveren, belangstelling en interesses in beroepen en opleidingen in beeld.

>> Persoonlijkheidsonderzoek
Niet alleen capaciteiten en interesses bepalen welke opleiding of beroep bij je past. Ook je persoonlijke eigenschappen spelen een belangrijke rol.

Adviesgesprek
In een tweede gesprek bespreken we de onderzoeksresultaten en leggen we verbanden tussen de gegevens. Hier rollen een advies en concrete opleidingsmogelijkheden uit. Je ouders kunnen bij dit gesprek aanwezig zijn. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.

Schriftelijke rapportage
Van de onderzoeks- en gespreksgegevens wordt een schriftelijk verslag opgesteld. Dit rapport ontvang je een week na het laatste gesprek.